Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1117-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. № 10 (10-12), №10 (10-13), № 10 (10-14), № 10 (10-15) от 27.09.2014 г., № 10 (10-16) и № 10 (10-17) от 28.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирано с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на 772 (седемстотин седемдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен в електронен вид и на технически носител.

С вх. № 10 (10-12), №10 (10-13), № 10 (10-14), № 10 (10-15) от 27.09.2014 г., № 10 (10-16) и № 10 (10-17) от 28.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 766 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице се среща два пъти в списъка; две лица  са с различни имена и еднакви ЕГН; едно лице няма посочен ЕГН.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 766 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

  Име, презиме, фамилия
1.        Ани Живкова Асенова
2.        Милена Радкова Жулкова
3.        Ивайло Богомилов Пачев
4.        Сашка Любенова Субашелова
5.        Стефан Георгиев Вълев
6.        Валентин Цветанов Петров
7.        Калоян Николов Николов
8.        Кирил Иванов Лазаров
9.        Петър Красимиров Ченков
10.   Георги Николаев Съйков
11.   Донка Живкова Съйкова
12.   Угрина Свиленова Симеонова
13.   Веселин Стефанов Напчев
14.   Татяна Величкова Иванова
15.   Валя Николаева Митковска
16.   Никифор Райчев Ангелов
17.   Пенчо Миланов Пенчев
18.   Венцислава Петрова Генова
19.   Емил Димитров Митев
20.   Албена Георгиева Борисова
21.   Златина Веселинова Борисова
22.   Васил Кирилов Георгиев
23.   Милко Вениаминов Манолов
24.   Томи Румянов Тасев
25.   Сашо АтанасовХристов
26.   Румен Атанасов Спасов
27.   Камелиа Петрова Павлова
28.   Стоян Минчев Белчев
29.   Наталия Василева Дончева
30.   Елисавета Начева Герганова
31.   Боян Христов Герганов
32.   Звезда Василева Кръстева
33.   Емил Иванов Папазов
34.   Бойчо Митков Савов
35.   Антон Борисов Ценов
36.   Иванка Панчева Илиева
37.   Диана Колева Христова
38.   Йорданка Иванова Илиева
39.   Георги Лазаров Лазаров
40.   Илиян Цветанов Калчев
41.   Константина Христова Лазарова
42.   Елена Маринова Калчева
43.   Пенчо Петков Пенков
44.   Йонка СТефанова Колева
45.   Николай Руменов Карагьозов
46.   Светлозар Николов Димитров
47.   Николай Светлозаров димитров
48.   Диана Людмилова Иванова
49.   Даниел Иванов Цаков
50.   Росен Тодоров Даскалов
51.   Огнян Венциславов Ковачев
52.   Лалка Тодорова Петкова
53.   Христо Ненов Ненов
54.   Николай Христов Ненов
55.   Павлин Венциславов Груцов
56.   Габриела Валентинова Танева
57.   Петьо Илиев Велков
58.   Лилия Георгиева Христова
59.   Ивайло Димитров Гаврилов
60.   Даниела Светославова Танева
61.   Антония Петрова Младенава
62.   Виолета Михайлова Младенова
63.   Сергей Андреев Димитров
64.   Еми Анатолиева Пускова
65.   Нина Стефанава Цанкова
66.   Светлозар Николаев Цанков
67.   Ралица Николаева Цанкова -Илиева
68.   Теодора Красимирова Костадинова
69.   Десислава Маринова Богданова
70.   Надежда Кръстева Цветкова
71.   Велислава Антонава Николова
72.   Лора Тачева СТратева
73.   Димитринка Кралева Скитева
74.   Василка Милчева Кашева
75.   Калоян Жарменов Мораров
76.   Бистра Янкова Мацева
77.   Николай Валентинов Евтимов
78.   Цветелина Диметрова Ботева
79.   Зоя Маринчева Тодорова
80.   Кира Кирилова Георгиева
81.   Венелина Тодарова Тодорова
82.   Маргарита Николаева Евтимова
83.   Жасмина Венциславова Божинова
84.   Ангел Пелков Ангелов
85.   Валентин Велчов Ангелов
86.   Дарина Иванова Самоковарова
87.   Илиен Иванов Димитров
88.   Георги Цветков Иванов
89.   Таня Радкова Тоцкова
90.   Десислава Варкова Йончева
91.   Красимир Великов Мальов
92.   Дани Валентинов Петров
93.   Айлян Неждетова Алиева
94.   Красимира Атанасова Стойчева
95.   Стефан Живков Илчев
96.   Марияна Цветанова Корчева
97.   Красимир Стойков Дечев
98.   Иво Николов Куленски
99.   Биляна Красимирова Самоковарова
100.                     Васко Иванов Димитров
101.                     Боряна Радкова Борисова
102.                     Красимир Благоев Самоковаров
103.                     Диана Станчева Чалъкова
104.                     Драгомира Славова Ангелова
105.                     Вяра Любенова Василева
106.                     Иванка Цветанова Николова
107.                     Димитър Георгиев Димитров
108.                     Пепа Живкова Серезлиева
109.                     Сава Димитрова Димитрова
110.                     Пенка Иванова Луизова
111.                     Цанка Симеонова Денчева
112.                     Елка Благовестова Тодорова
113.                     Цветанка Найденова  Нанкова
114.                     Кера Николова Маринова
115.                     Любка Найденова Стоянова
116.                     Анелия Петрова Ликова
117.                     Милена Димитрова Ангелова
118.                     Диана Димитрова Ангелова
119.                     Дончо Вълчев Марков
120.                     Цветослава Цветомирова Цветкова
121.                     Валери Кирчев Кръстев
122.                     Цветан Кръстев Георгиев
123.                     Вилиян Стефков Димитров
124.                     Васил Людмилов Мозаков
125.                     Иван Валериев Бързашки
126.                     Светлин Вечеславов Вълчев
127.                     Янко Цветков
128.                     Радостина Кръстева Иванова
129.                     Илиян Тошев Трифонов
130.                     Биляна Христова Симеонова
131.                     Красимир Димитров Василев
132.                     Методи Маринов Методиев
133.                     Петя Иванова Методиева
134.                     Инна Кръстева Добрева -Тонкова
135.                     Тонко Бисеров Тонков
136.                     Цветелина Георгиева Павликянова
137.                     Ангел Иванов Люташки
138.                     Адриян Василев Вутев
139.                     Симеон Николетов Пешев
140.                     Николета Ленинова  Кирова
141.                     Татяна Алексиева Вутева
142.                     Росица Петрова Атанасова
143.                     Калин Петров Атанасов
144.                     Ивелин Нинков Нинов
145.                     Мая Илиева Нинова
146.                     Васил Иванов Шишков
147.                     Валентин Борисов Личев
148.                     Валери Венциславов Матеев
149.                     Натали Георгиева Стефанова
150.                     Петко Нинков Нинов
151.                     Борислав Георгиев Найденов
152.                     Никола Борисов Найденов
153.                     Нина Христова Христова
154.                     Моника Иванова Димитрова
155.                     Здравка Тодорова Цветанова
156.                     Лидия Кирилова Данкова
157.                     Маруся Василева Димитрова
158.                     Румяна Георгиева Спасова
159.                     Ралица Борисова Хаджиева
160.                     Иво Ангелов Илиев
161.                     Величко Алиев Христев
162.                     Георги Венциславов Харалампиев
163.                     Галина Йончева Томова
164.                     Кристиян Красимиров Маринов
165.                     Вероника Асенова Иванова
166.                     Силвия Веселинова Иванова
167.                     Мирослав Илиянов Иванов
168.                     Гергана Христова Блажева
169.                     Анита Емилова Исаева
170.                     Радослав Емилов Исаев
171.                     Ива Тодорова Радойска
172.                     Виктор Тодоров Тодоров
173.                     Гергана Алексиева Георгиева
174.                     Миглена Милчева Иванова
175.                     Найден Велиславов Буков
176.                     Звезда Велиславова Букова
177.                     Светла Станева Илиева
178.                     Цветанка Костадинова Димитрова
179.                     Ангел Димитров Асенов
180.                     Венцислав Златков Атанасов
181.                     Зорница Христова Симеонова
182.                     Моника Илиянова Игнатова
183.                     Кристиян Венциславов  Пацов
184.                     Цветомира Милчева Иванова
185.                     Грета Иванова Вълова
186.                     Наталия Иванова Захариева
187.                     Светослав Христов Одаджийски
188.                     Георги Кирилов Георгиев
189.                     Петър Янакиев Илиев
190.                     Васил Гергов Василев
191.                     Десислава Илиянова Стойкова
192.                     Петър Иванов Ганов
193.                     Теодор Кръстев Тодоров
194.                     Лена Цветанова Петкова
195.                     Захарина Веселинова Матвиенко
196.                     Светлана Георгиева Ватова
197.                     николай тодоров велков
198.                     Грета Антонова Монова
199.                     Латинка Радкова Иванчева
200.                     Манол Недялков Цанков
201.                     Маня Михайлова Ненова
202.                     Маргарита Франц Бегова
203.                     Галя Иванова Денева-Кръстева
204.                     Боряна Петрова Вълчева
205.                     Евгени Станчев Василев
206.                     Емилия Георгиева Манова
207.                     Георги Кънев Василев
208.                     Мариана Станкова Лунгова
209.                     Петранка Маринова Идова
210.                     Елка Рангелова Митева
211.                     Александрина Станиславова Отравова
212.                     Стефан Паскалев Янков
213.                     Ирина Станчева Цанева
214.                     Владислав Валентинов Василев
215.                     Бистра Параскевова Неделушева
216.                     Страхил Маринов Николов
217.                     Георги Стефанов  Василев
218.                     Росен Петров Киров
219.                     Венцислав Тодоров Параскевов
220.                     Иво Цветанов Опров
221.                     Сийка Илиева Янкова
222.                     Любомир Цветанов Ванков
223.                     Бисер Маринов Йорданчев
224.                     Маргарита Цветанова Кирова
225.                     Иван Пелов Пелов
226.                     Мариана Кръстева Маринова
227.                     Виолета Николаева Стефанова
228.                     Геновева Кирилова Марчовска
229.                     Николай Стефанов Димитров
230.                     Филка Николаева Стефанова
231.                     Елка Ефтимова Хитова
232.                     Димитър Красимиров Божинов
233.                     Десислав Мирославов Бенеков
234.                     Маргарит Атанасов Димитров
235.                     Данка Христова Стойкова-Крумова
236.                     Коста Кръстев Костадинов
237.                     Димитър Пламенов Петков
238.                     Цветомир Красимиров Иванов
239.                     Алексей Йорданов Крумов
240.                     Виолета Георгиева Димитрова
241.                     Мариела Иванова Костадинова
242.                     Ирена Динчева Иванова
243.                     Мая Димитрова Цекова
244.                     Мария Асенова Алексиева
245.                     Ленко Георгиев Бенов
246.                     Тодор Атанасов Тодоров
247.                     Симеон Лазаров  Маладжиков
248.                     Пламен Симеонов  Вълчев
249.                     Ангел Данайлов Михайлов
250.                     Соня Иванова Георгиева
251.                     Айдън Мехмедов Найдъмов
252.                     Васил Бижов Иванов
253.                     Лиляна Миткова Илиева
254.                     Ракита Найденова Петкова
255.                     Диана Бисерова Демирова
256.                     Николай Цветанов Атанасов
257.                     Васил Георгиев Василев
258.                     Георги Митков Иванов
259.                     Кирил Николов Диков
260.                     Десислав Иванов Христов
261.                     Емилия Георгиева Миткова
262.                     Мико Цоков Миков
263.                     Светозар Миков Миков
264.                     Иванка Йорданова Гаджинска
265.                     Даринка Цветкова Календарска
266.                     Пенка Симеонова Аспарухова
267.                     Таня Петрославова Гаджийска
268.                     Виолина Пламенова Главчовска
269.                     Цецка Валентинова Миленова
270.                     Георги Николов Мишовски
271.                     Радка Стаменова Нечовска
272.                     Анка Гошова Александрова
273.                     Емил Димитров Александров
274.                     Десислава Петкова Тодорова
275.                     Иванка Танчева Ганева
276.                     Росица Микова Иванова
277.                     Сашо Миков Бочев
278.                     Мая Илиева Моновска
279.                     Снежина Илиева Михайлова
280.                     Валерия Лалова Петкова
281.                     Илия Кочев Илиев
282.                     Дано Томов Данов
283.                     Дино Петков Динов
284.                     Анета Арсова Шекерова
285.                     Палома Цветкова Матроска
286.                     Гергана Илиева Кочева
287.                     Радослава Пламенова Емануйлова
288.                     Любомир Младенов Любенов
289.                     Ивайло Христов Стоянов
290.                     Петя Сашева Митева
291.                     Васил Цанов Апостолов
292.                     Марина Драгомирова Илиева
293.                     Марин Томов Петков
294.                     Михаил Радославов Илиев
295.                     Христо Георгиев Иванов
296.                     Красимира Николова Кирова
297.                     Дочка Димитрова Цветкова
298.                     Теодора Костадинова Данова
299.                     Борислав Василев Тодоров
300.                     Христина Иванова Боева
301.                     Павлина Иванова Дженова
302.                     Анелия Константинова Ганьова
303.                     Петя Цветкова Маринова
304.                     Славка Генова Йорданова
305.                     Цветелин Монов Цветанов
306.                     Борислав Йотов Димитров
307.                     Диана Маринова Димитрова
308.                     Георги Миланов Василев
309.                     Тодор Йорданов Петров
310.                     Първолета Петрова Цонкова
311.                     Цветан Иванов Цонков
312.                     Даниела Маринова Илиева
313.                     Мариета Симеонова Велева
314.                     Виолета Данова Стойкова
315.                     Веселина Цекова Маринова
316.                     Валери Тодоров Диловски
317.                     Йордан Цветанов Петров
318.                     Кирил Тодоров Йорданов
319.                     Станислав Миланов Петров
320.                     Иванка Петкова Петкова
321.                     Галя Христова Милева
322.                     Иван Върбанов Сандов
323.                     Сандо Недков Сандов
324.                     Йордан Върбанов Сандов
325.                     Иван Недков Върбанов
326.                     Невяна Георгиева Николова
327.                     Даниела Цветкова Йолова
328.                     Йошка Данчева Василева
329.                     Нина Ботева Атанасова
330.                     Здравка Петкова Димитрова
331.                     Анелия Милкова Манева
332.                     Илия Йолов Каменополски
333.                     Мария Милкова Манева
334.                     Борислав Василев Гатовски
335.                     Теменужка Иванова Радкова
336.                     Татяна Маринова Банкинска
337.                     Таня Михайлова Бенчева
338.                     Цветослав Петров Бешковски
339.                     Николай Петров Горнишки
340.                     Милко Георгиев Манев
341.                     Георги Игнатов Кочовски
342.                     Лазарина Йолова Младжова
343.                     Илиян Ивайлов Бурдиняшки
344.                     Георги Петров Марчовски
345.                     Силвия Христова Бурдиняшка
346.                     Трифон Костов Бурдиняшки
347.                     Тихомир Иванов Беновски
348.                     Петя Георгиева Зоровска
349.                     Йорданка Стоянова Митева
350.                     Ива Костадинова Бурдиняшка
351.                     Виолина Иванова Димова
352.                     Радослав Насков Аспарухов
353.                     Ася Антонова Михайлова
354.                     Мариус Валентинов Багрянов
355.                     Анатоли Алексиев Севов
356.                     Дарина Петкова Мешовска
357.                     Иван Тонов Дишовски
358.                     Цветана Бенова Банова
359.                     Георги Томов Мишовски
360.                     Радко Върбанов Драганов
361.                     Върбан Драганов Йорданов
362.                     Катя Игнатова Килограмска
363.                     Иван Цветков Арабски
364.                     Рени Симеонова Миткова
365.                     Георги Господинов Георгиев
366.                     Веселин Борисов Малкодански
367.                     Марин Рангелов Стоянов
368.                     Вероника Петрова Колдашка
369.                     Ивка Хинова Цветанова
370.                     Валентин Николов Йошков
371.                     Иво Георгиев Захариев
372.                     Пламен Славеев Друмев
373.                     Йорданка Григорова Петрова
374.                     Росица Георгиева Лалова
375.                     Цветалина Борисова Петрова
376.                     Георги Цветанов Костов
377.                     Гено Мильов Конов
378.                     Данаил Симеонов Минков
379.                     Петьо Стефанов Борисов
380.                     Елисавета Цветанова Даскалова
381.                     Алберт Иванов Ангелов
382.                     Румен Йотов Вълчев
383.                     Красимир Георгиев Марков
384.                     Катя Богданова Петрова
385.                     Михаил Тошов Мишов
386.                     Георги Димитров Димитров
387.                     Цветан Иванов Костадинов
388.                     Галя Стефанова Динева
389.                     Пламен Спасов Петков
390.                     Цветан Ценов Буровски
391.                     Евгени Симеонов Черкезки
392.                     Здравко Ивайлов Юговски
393.                     Симеонка Горанова Братановска
394.                     Мима Георгиева Костова
395.                     Васил Данаилов Филиповски
396.                     Цветана Йорданова Петрова
397.                     Илияна Генова Цолова
398.                     Елисавета Илиева Николова
399.                     Ивайло Илиев Кръстев
400.                     Лиляна Христова Йотова
401.                     Емилия Маринова Начева
402.                     Петя Миткова Павлова
403.                     Стефка Симеонова Каленска
404.                     Ива Стилянова Илиева
405.                     Радослава Георгиева Георгиева
406.                     Милослав Пешов Пеев
407.                     Денис Айдинова Найдинова
408.                     Емил Вергиниев Митков
409.                     Пламен Христов Петков
410.                     Емил Антонов Кунчев
411.                     Мартин Петров Маринов
412.                     Илиян Петров Каменов
413.                     Кольо Ненков Вълчев
414.                     Николай Евтимов Кунчев
415.                     Марио Пламенов Стефанов
416.                     Славчо Евгениев Панов
417.                     Вилияна Искренова Якимова
418.                     Светослава Димитрова Каменова
419.                     Мариана Васкова Георгиева
420.                     Антоанета Ангелова Тонева
421.                     Павел Мариянов Борисов
422.                     Веселин Илиянов Велчев
423.                     Сабинка Савчева Цветанова
424.                     Дилян Георгиев Иванов
425.                     Христо Руменов Димитров
426.                     Димка Димитрова Иванова
427.                     Илия Радков Узунов
428.                     Анжела Антонова Димитрова
429.                     Силвия Наскова Радкова
430.                     Николина Валентинова Янкова
431.                     Стилиян Цветанов Ценов
432.                     Виолета Иванова Петкова
433.                     Тотка Цонова Божкова
434.                     Станислав Николаев Лазаров
435.                     Димитър Георгиев Моцов
436.                     Дияна Йорданова Цветинска
437.                     Цветомила Николаева Конова
438.                     Катя Альошева Коцева
439.                     Петя Младенова Първанова
440.                     Валентина Иванова Николова
441.                     Александра Димитрова Атанасова
442.                     Емилиян Йорданов Йорданов
443.                     Магдалена Янкова Томова
444.                     Калинка Панчова Петрова
445.                     Петър Любенов Петров
446.                     Любомир Коцев Лалковски
447.                     Геновева Анчева Борисова
448.                     Венцислав Лазаров Борисов
449.                     Ивайло Борисов Банишки
450.                     Георги Йорданов Александров
451.                     Станчо Георгиев Истатков
452.                     Володя Цеков Найденов
453.                     Петър Петров Рашев
454.                     Силвия Захариева Кръстева
455.                     Валерия Николова Николова
456.                     Петя Илиева Цветанова
457.                     Габриела Илиева Симеонова
458.                     Нели Евгениева Нинова
459.                     Диана Василева Еленкова
460.                     Петя Михайлова Георгиева
461.                     Искрен Георгиев Георгиев
462.                     Иван Димитров Иванов
463.                     Нина Стоянова Иванова
464.                     Мая Иванова Лалковска
465.                     Димитър Емилов Василев
466.                     Петя Младенова Методиева
467.                     Десислава Маринова Трифоновска
468.                     Катя Георгиева Георгиева
469.                     Надя Димитрова Митева
470.                     Константин Миленов Добрев
471.                     Венелин Тодоров Велев
472.                     Ирина Гагова Точкова-Тахир
473.                     Бенан Исмаил Тахир
474.                     Кръстинка Костова Йорданова
475.                     Николинка Тодорова Атанасова
476.                     Иван Петров Атанасов
477.                     Нели Георгиева Колева
478.                     Сергей Иванов Атанасов
479.                     Мария Атанасова Лечева
480.                     Асен Николов Владимиров
481.                     Асен Димитров Асенов
482.                     Елвира Любенова Петранова
483.                     Маринка Ангелова Георгиева
484.                     Кръстинка Йорданова Георгиева
485.                     Константина Колева Андонова
486.                     Калина Георгиева Маринова
487.                     Емма Асенова Живкова
488.                     Мариана Тодорова Желязкова
489.                     Илия Атанасов Щерев
490.                     Албена Мирчева Арабаджиева
491.                     Преслав Илиев Щерев
492.                     Теодора Пламенова Желязкова
493.                     Дочко Христов Думанов
494.                     Атанас Илиев Щерев
495.                     Филип Чаков Чиков
496.                     Ани Стефанова Чикова
497.                     Пенка Димова Петрова
498.                     Наско Петров Петров
499.                     Диляна Наскова Петрова
500.                     Румен Димитров Стилиянов
501.                     Мария Александрова Добрева
502.                     Станчо Димитров Добрев
503.                     Живка Желева Стойкова
504.                     Марийка Енчева Добрева
505.                     Иван Иванов Кузманов
506.                     Стоянка Христова Кузманова
507.                     Милена Иванова Панайтова
508.                     Румен Христов Димитров
509.                     Андон Йорданов Добрев
510.                     Веселин Запрянов Запрянов
511.                     Жанета Йорданова Христова
512.                     Николай Илчев Вълчев
513.                     Росица Георгиева Велева-Илчева
514.                     Снежана Драганова Митева
515.                     Цветан Асенов Зафиров
516.                     Калоян Мирославов Димов
517.                     Андрей Лазаров Колев
518.                     Веска Дойчева Желязкова
519.                     Веска Любенова Цонева
520.                     Ирина Тодорова Делчева
521.                     Венета Иванова Стойкова
522.                     Радослава Красимирова Делчева
523.                     Асен Лазаров Лазаров
524.                     Боян Иванов Янев
525.                     Алексей Георгиев Алексиев
526.                     Тодор Йорданов Тодоров
527.                     Маргарита Колева Митева
528.                     Драгомир Кирчев Кирязов
529.                     Марияна Иванова Гочева
530.                     Даниела Красимирова Соянова
531.                     Яна Тошкова Христова
532.                     Валентина Стефанова Генова
533.                     Траяна Сашкова Гочева
534.                     Симеон Йорданов Симеонов
535.                     Галин Пенев Лазаров
536.                     Владимир Илиев Георгиев
537.                     Димитър Петков Димитров
538.                     Красимир Кирилов Миролевски
539.                     Анатоли Неделчев Желев
540.                     Николай Лазаров Колев
541.                     Добринка Атанасова Балканска
542.                     Емилия Стелиянова Калудова
543.                     Лилия Радославова Калудова
544.                     Теодора Георгиева Петрова
545.                     Маринка Иванова Христова
546.                     Добромир Иванов Христов
547.                     Галина Йорданова Зоин
548.                     Ангелина Станимирова Димитрова
549.                     Ценка Иванова Димитрова
550.                     Станимир Димов Димитров
551.                     Мария Дичева Николова
552.                     Красимира Стелиянова Хинева
553.                     Ивайло Георгиев Димитров
554.                     Силвия Петкова Иванова
555.                     Юлия Дончева Димитрова
556.                     Славена Радославова Калудова
557.                     Дора Иванова Стоянова
558.                     Генчо Драгнев Генов
559.                     Анка Костадинова Генова
560.                     Галина Неделчева Димитрова
561.                     Иринка Иванива Иванова
562.                     Денислава Спасова Спасова
563.                     Наташа Петрова Спасова
564.                     Царимир Пламенов Николов
565.                     Георги Илиев Шейтанов
566.                     Наташа Рангелова Чугулянова
567.                     Десислава Крумова Стоилова
568.                     Владислав Атанасов Данков
569.                     Валентин Георгиев Георгиев
570.                     Красимир Йорданов Николов
571.                     Сашо Димов Димитров
572.                     Живко Тодоров Неделчев
573.                     Владимир Георгиев Владимиров
574.                     Валерий Денчев Балкански
575.                     Невян Ангелов Димитров
576.                     Григор Ангелов Григоров
577.                     Капка Ижанова Стоянова
578.                     Стелияна Христова Стоянова
579.                     Светлана Димитрова Николова
580.                     Ива Иванова Радославова
581.                     Калоян Тошков Михов
582.                     Йорданка Иванова Бубарска
583.                     Анна Алипиева Тодорова
584.                     Невелина Мариусова Велева
585.                     Иванка Христова Тошева
586.                     Яна Емилова Йорданова
587.                     Свобода Димитрова Тодорова
588.                     Иванка Петкова Борисова
589.                     Любомир Найденов Кънчев
590.                     Костадин Коцев Недков
591.                     Тошко Христов Михов
592.                     Петя Йорданова Николова
593.                     Светла Иванова Господинова
594.                     Теменужка Василева Цветкова
595.                     Антоанета Цветанова Дърводелска
596.                     Надя Иларионова Нетова
597.                     Йорданка Емилова Христова
598.                     Ивайло Любомиров Кънчев
599.                     Емилия Димитрова Цветкова
600.                     Радослав Иванов Радославов
601.                     Елеонора Станкова Стефанова
602.                     Милена Георгиева Димитрова
603.                     Вяра Николова Вачева
604.                     Илия Йолов Лалов
605.                     Даниела Маринова Стаменова
606.                     Планимир Бориславов Иванов
607.                     Вяра Любомирова Петкова
608.                     Антон Георгиев Аспарухов
609.                     Емил Йорданов Велковски
610.                     Мариус Борисов Велев
611.                     Емил Иванов Иванов
612.                     Цветанка Огнянова Генова
613.                     Добрин Петров Димитров
614.                     Дарина Георгиева Тодорова
615.                     Петя Иванова Василева
616.                     Методи Георгиев Андров
617.                     Петрана Борисова Митева
618.                     Пенка Николова Грънчарова
619.                     Силвия Иванова Младенова
620.                     Марияна Христова Георгиева
621.                     Елена Георгиева Стоянова
622.                     Магдалина Нинова Генова
623.                     Евгения Динкова Велковска
624.                     Боян Тодоров Данов
625.                     Снежана Славейкова Бърдарска
626.                     Владимир Иванов Грънчаров
627.                     Моника Валентинова Маркова
628.                     Анжела Иванова Петрова
629.                     Ива Крумова Финкова
630.                     Светослава Евгениева Борисова
631.                     Иван Томчев Томчев
632.                     Емил Симеонов Емилов
633.                     Бисерка Георгиева Димитрова
634.                     Галина Владимирова  Митрошанова
635.                     Атанаска Иванова Синигерова
636.                     Цветан Маринов Синигеров
637.                     Йорданка Стефанова Еленчева
638.                     Димитър Маринов Еленчев
639.                     Благовест Димитров Еленчев
640.                     Десислава Иванова Захариева
641.                     Лъчезар Цветанов Синигеров
642.                     Мариана Ангелова Маринова
643.                     Горица Сергеева Атанасова
644.                     Димитър Цветанов Евстатиев
645.                     Антоанета Стефанова Коларова
646.                     Дилян Димитров Йончев
647.                     Анита Любомирова Петрова
648.                     Иван Петков Иванов
649.                     Ели Благоева Данчова
650.                     Йордан Стефанов Иванов
651.                     Перунита Благоева Методиева
652.                     Геновева Василева Ангелова
653.                     Виолета Атанасова Павлова
654.                     Гълъбина Илиева Младенова
655.                     Христо Димитров Ников
656.                     Лилия Иванова Петкова
657.                     Петя Ангелова Кирилова
658.                     Любка Николова Ценова
659.                     Илия  Александров Панайотов
660.                     Симона Здравкова Симеонова
661.                     Светлин Василев Банчов
662.                     Илиян Милков Кирилов
663.                     Петър Славчев Иванов
664.                     Цветелина Георгиева Алипиева
665.                     Мирослав Минчев Каменов
666.                     Веселин Петров Савов
667.                     Теменужка Костадинова Гергова
668.                     Пенка Тодорова Петкова
669.                     Димитър Данаилов Димитров
670.                     Цветана Найденова Тодорова
671.                     Бистра Григорова Атанасова
672.                     Монка Димитрова Петкова
673.                     Даниела Радославова Кулкинска
674.                     Кольо Господинов Петев
675.                     Стефка Спаскова Димитрова
676.                     Калинка Спасова Димитрова
677.                     Венета Миткова Резекиева
678.                     Емилия Петрова Василева
679.                     Иванка Георгиева Георгиева
680.                     Красимира Йорданова Линкова-Кафалийска
681.                     Добромир Димитров Вълчев
682.                     Светла Кръстева Парушева
683.                     Анастасия Великова Сивкова
684.                     Георги Василев Жечев
685.                     Таня Стоянова Стоева
686.                     Стоян Михайлов Казаков
687.                     Галин Ивелинов Иванов
688.                     Ивелина Минкова Желязкова
689.                     Добромир Николов Петров
690.                     Юлияна Димитрова Алексиева
691.                     Аделина Александрова Радомирска
692.                     Мариян Ганчев Иванов
693.                     Иванка Събева Славова
694.                     Радостина Маринова Петрова
695.                     Галина Любенова Апостолова
696.                     Мая Милкова Казакова
697.                     Румяна Райчева Жечева
698.                     Слави Добрев Славов
699.                     Таня Ангелова Младенова
700.                     Янита Веселинова Трифонова
701.                     Боряна Цонева Томова
702.                     Елена Димитрова Симеонова
703.                     Александър Димитров Николов
704.                     Албена Кръстева Димова
705.                     Стоил Аспарухов Аспарухов
706.                     Людмила Георгиева Георгиева
707.                     Иван Лъчезаров Михалков
708.                     Минка Иванова Симеонова
709.                     Иванка Антонова Сурулейска
710.                     Ивайло Любомиров Сурулейски
711.                     Николай Николов Тодоров
712.                     Стоянка Димитрова Апостолова
713.                     Стефан Илиев Петков
714.                     Еленка Стефанова Вълчанова
715.                     Милена Димитрова Палазова
716.                     Цвятко Кръстев Цвятков
717.                     Петя Славова Стойчева
718.                     Светлана Станимирова Куртева
719.                     Георги Георгиев Панайотов
720.                     Иванка Великова Станчева
721.                     Мария Иванова Василева
722.                     Пламена Георгиева Петрова
723.                     Георги Панайотов Апостолов
724.                     Сияна Георгиева Караколева
725.                     Стефан Димов Караколев
726.                     Гарина Агоп Кеворкян
727.                     Никола Маринов Николов
728.                     Вера Венелинова Иванова
729.                     Христо Георгиев Памбуков
730.                     Александър Кирилов Стефанов
731.                     Руска Иванова Дамянова
732.                     Хриска Иванова Николова
733.                     Георги Пеев Георгиев
734.                     Диляна Петрова Душкова
735.                     Нора Борисова Караколева
736.                     Баю Атанасов Тодоров
737.                     Веселина Георгиева Караколева
738.                     Зорница Иванова Гинева
739.                     Венета Петрова Будакова
740.                     Пламен Иванов Пенев
741.                     Гинка Александрова Куртева
742.                     Стела Доброморова Петрова
743.                     Анна Атанасова Колева
744.                     Сияна Любомирова Димитрова
745.                     Иван Николов Косев
746.                     Костадинка Пенкова Костадинова
747.                     Живко Цветанов Рачев
748.                     Анна Минчева Андонова
749.                     Ася Ненова Асенова
750.                     Маргарита Петрова Димитрова
751.                     Костадин Петров Каралиев
752.                     Невенин Димитров Ников
753.                     Русанка Йовчева Никова
754.                     Христо Иванов Панайотов
755.                     Теодор Димитров Линков
756.                     Ангелина Димитрова Костадинова
757.                     Елена Манолова Стефанова
758.                     Светлана Руменова Радева
759.                     Ина Тодорова Паунова
760.                     Румина Валентинова Георгиева
761.                     Радка Иванова Кънова
762.                     Валя Кирилова Иванова
763.                     Мартин Стефанов Петков
764.                     Габриела Данаилова Андрянова
765.                     Анка Борисова Цветкова
766.                     Тошо Кирилов Кръстев

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Стефан Георгиев Вълев Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
2. Даринка Борисова Койнарска Повторен ЕГН в текущия списък
3. Иван Йорданов Койнарски Повторен ЕГН в текущия списък
4. Ваня Илиева Трифонова Повторен ЕГН в текущия списък
5. Гошо Хитов Трифонов Повторен ЕГН в текущия списък
6. Васил Дойнов Вутев Няма посочен ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения