Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 111-МИ
София, 24 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 108-МИ от 22 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г.

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Методическите указания – Приложение към Решение № 108-МИ от 22 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г., са допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Методическите указания – Приложение към Решение № 108-МИ от 22 май 2021 г. на ЦИК, като в т. 1, раздел I от Изчислителната процедура вместо „РИК“ да се чете „ОИК“, а в т. 7, раздел II от Изчислителната процедура вместо „т. 1“ да се чете „т. 2“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

108-МИ/

Календар

Решения