Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалицията, заведено под № 2 на 6 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 05.04.2019 г., подписано от представляващите партиите и подпечатано с печата на партиите:

- за партия „Движение Да България“ – Христо Любомиров Иванов;

- за партия „Демократи за силна България“ – Атанас Петров Атанасов.

Взето е решение коалицията да се представлява от съпредседателите Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов заедно.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“ от 01.04.2019 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

4. Образци от подписите на представляващите партиите – 2 бр.

5. Образци от печатите на партиите.

6. Образци от подписите на представляващите коалицията – Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-248 от 09.04.2019 г. за внесени от партия „Движение Да България“ финансови отчети за 2017 и 2018 г.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-240 от 08.04.2019 г. за внесени от партия „Демократи за силна България“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

9. Платежно нареждане от 5 април 2019 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лв. по сметка на ЦИК в БНБ.

10. Банково удостоверение от 05.04.2019 г. от УниКредит Булбанк АД за открита банкова сметка на ПП „Движение Да България“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

11. Списък, съдържащ имената и ЕГН и саморъчни подписи на 5420 избиратели, подкрепящи регистрацията, положени пред упълномощени от коалицията лица, представен и в структуриран електронен вид на технически носител.

12. Декларации от Атанас Петров Атанасов, ЕГН ………. и от Христо Любомиров Иванов, ЕГН ………., представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в уверение, че сметката е новооткрита и ще обслужва само предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

13. Списък на лицата по чл. 140, ал. 3, т. 8 от Изборния кодекс, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, във връзка с предизборната кампания – Ангел Стефанов Гяуров и Дойчин Петков Неновски.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ).

От протокол с вх. № ЕП-04-03-10/08.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1877-НС / 01.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1876-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения