Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1109-МИ
София, 16.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

С писма с вх. № МИ-06-287 от 11.09.2019 г. и МИ-06-287/1 от 14.09.2019 г.  е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали, назначена с Решение № 711-МИ от 23 август 2019 г., като на мястото на Румяна Дафинова Бостанджиева – член на ОИК – Момчилград, да бъде назначен Митко Стоянов Мицов.

Към предложението са приложени: заявление от Румяна Дафинова Бостанджиева за освобождаването й като член на ОИК – Момчилград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Митко Стоянов Мицов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Румяна Дафинова Бостанджиева, ЕГН …  и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Митко Стоянов Мицов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения