Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1109-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1094-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка във връзка с писмо вх. № ОИК-741 от 07.10.2011 г. на ЦИК се установи допусната техническа грешка в Решение № 1094-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Фамилното име на назначената за член на ОИК - Макреш, област Видин, Радка Георгиева Целова е изписано грешно „Ценова" вместо „ЦЕЛОВА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1094-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., като фамилното име на Радка Георгиева Целова - член на ОИК - Макреш, област Видин, вместо „Ценова" да се чете „ЦЕЛОВА".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения