Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1102-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на Венцислав Петров Димитров – представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман”, срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК – Драгоман

Постъпила е жалба с вх. № М-462 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, с което е постановено агитационните материали, поставени на входа на община Драгоман, на вратата на офис, отдаден под наем от община Драгоман, да бъдат премахнати като поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, като е възложено на кмета на общината на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне трите броя предизборни плакати на местната коалиция „Радетели за община Драгоман".
В жалбата се твърди, че общината не е собственик на целия партерен етаж от сградата и че помещението на витрината, на което са поставени материалите, не е общинско, но не се представят доказателства за това.
Жалбата е допустима като подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователно.
Изводът на ОИК - Драгоман, че е налице нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, независимо че помещението, в което са плакатите, е отдадено под наем, след като сградата е общинска собственост, е правилен и обоснован.
При постановяване на решението са спазени изискванията на чл. 134, ал. 3 и 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 3 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК - Драгоман
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения