Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1101-МИ
София, 13.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хайредин, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-291 от 12.09.2019 г. от Людмил Георгиев Симеонов – упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с искане за промяна в състава на ОИК – Хайредин, област Враца, назначена с Решение № 760-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Силвия Драгомирова Иванова – член на ОИК – Хайредин, да бъде назначена Ангелинка Тодорова Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Силвия Драгомирова Иванова за освобождаването й като член на ОИК – Хайредин; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ангелинка Тодорова Иванова..

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хайредин, област Враца, Силвия Драгомирова Иванова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хайредин, област Враца, Ангелинка Тодорова Иванова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения