Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1101-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 980-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 980-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. за промяна в състава на ОИК - Смядово, област Шумен, както следва: фамилното име на члена на комисията Василка Павлова Въчева е изписано грешно „Вълчева" вместо „Въчева".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 980-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Василка Павлова Въчева да се чете „Въчева" вместо „Вълчева".
Анулира удостоверение № 18 от 29.09.2011 г. на Василка Павлова Вълчева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения