Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
София, 14 май 2021 г.

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 247 от Изборния кодекс и Указ № 133 от 12 май 2021 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 14.05.2021 г.) на президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 07-04-91 от 02.02.2021 г. (вх. № НС-00-15 от 02.02.2021 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение № 1 към чл. 248 от ИК), както следва:

 

Изборен район                      МИР №             Брой мандати

Първи Благоевградски                         01                 11 мандата

Втори Бургаски                                   02                 14 мандата

Трети Варненски                                 03                 15 мандата

Четвърти Великотърновски                 04                 8 мандата

Пети Видински                                    05                 4 мандата

Шести Врачански                               06                 6 мандата

Седми Габровски                                 07                 4 мандата

Осми Добрички                                   08                 6 мандата

Девети Кърджалийски                         09                 5 мандата

Десети Кюстендилски                         10                 4 мандата

Единадесети Ловешки                         11                 5 мандата

Дванадесети Монтана                          12                 5 мандата

Тринадесети Пазарджишки                 13                 9 мандата

Четиринадесети Пернишки                 14                 4 мандата

Петнадесети Плевенски                       15                 9 мандата

Шестнадесети Пловдив                       16                 11 мандата

Седемнадесети Пловдивски                17                 11 мандата

Осемнадесети Разградски                    18                 4 мандата

Деветнадесети Русенски                     19                 8 мандата

Двадесети Силистренски                     20                 4 мандата

Двадесет и първи Сливенски               21                 6 мандата

Двадесет и втори Смолянски               22                 4 мандата

Двадесет и трети София                     23                 16 мандата

Двадесет и четвърти София                 24                 12 мандата

Двадесет и пети София                        25                 14 мандата

Двадесет и шести Софийски                26                 8 мандата

Двадесет и седми Старозагорски         27                 11 мандата

Двадесет и осми Търговищки              28                 4 мандата

Двадесет и девети Хасковски              29                 8 мандата

Тридесети Шуменски                          30                 6 мандата

Тридесет и първи Ямболски                31               4 мандата

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения