Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1099-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  определяне на възнагражденията на членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и евентуален втори тур

На основание, чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. На лицата, включени в състава на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата им в съответната комисия по приемане на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател: 35,00 лева
Заместник-председател: 32,00 лева
Секретар: 32,00 лева
Член: 30,00 лева

2. Възнаграждението, определено в т. 1 от настоящото решение се заплаща на членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и при произвеждане на нов избор (втори тур) на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения