Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1096
София, 3 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети

След извършена инвентаризация на разчетите по сметка „Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица“ Централната избирателна комисия установи остатък от невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети към 31 декември 2021 г., както следва:

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Десислава Петрова Иванчева – 100,00 лв., за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Чавдар Радионов Маринов – 100,00 лв., за изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Евгений Христов Минчев – 100,00 лв., за изборите за народни представители, произведени на 11 юли 2021 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Светлозар Анастасов Николов – 100,00 лв., за изборите за народни представители, произведени на 11 юли 2021 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Галин Бенчов Цоков – 100,00 лв., за изборите за народни представители, произведени на 11 юли 2021 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Бойко Йорданов Атанасов – 100,00 лв., за изборите за народни представители, произведени на 14 ноември 2021 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Венцислав Атанасов Ангелов и Дарина Недева Тодорова – 100,00 лв., за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г.;

- депозит по чл. 129 ИК – Инициативен комитет за Йордан Иванов Малджански и Илия Тодоров Григоров – 100,00 лв., за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г.

Невъзстановените суми от депозити на инициативни комитети следва да постъпят в Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Превежда невъзстановените суми от депозити по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс на:

- Инициативен комитет за Десислава Петрова Иванчева;

- Инициативен комитет за Чавдар Радионов Маринов;

- Инициативен комитет за Евгений Христов Минчев;

- Инициативен комитет за Светлозар Анастасов Николов;

- Инициативен комитет за Галин Бенчов Цоков;

- Инициативен комитет за Бойко Йорданов Атанасов;

- Инициативен комитет за Венцислав Атанасов Ангелов и Дарина Недева Тодорова;

- Инициативен комитет за Йордан Иванов Малджански и Илия Тодоров Григоров,

по сметка на Националната здравноосигурителна каса – за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения