Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1091-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24 (24-2) от 26.09.2014 г. от сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", представлявано от Мая Славчева Шаламанова - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 970-НС от 18 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Мая Славчева Шаламанова - представляваща сдружението, в полза на 51 (петдесет и едно) лица - упълномощени представители на сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 24 (24-2) от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 51 упълномощени представители на сдружение „КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Тоше Дишов Дикански
2. Надежда Атанасова Драгомирова
3. Елка Георгиева Очкова
4. Йордан Петров Георгиев
5. Ирена Маринова Гълабова
6. Иван Ангелов Кощрин
7. Христо Неделчов Колев
8. Моника Валентинова Велидолска
9. Спас Кирилов Ангелов
10. Костадинка Александрова Андонова
11. Трендафил Славев Иванов
12. Кирил Величков Ангелов
13. Стойко Христов Гергинов
14. Данче Любенова Гергинова
15. Тереза Стойкова Гергинова
16. Васил Кирилов Захаринов
17. Сашо Христов Нешев
18. Димитър Николов Гоцев
19. Васил Стоянов Василев
20. Станислав Василев Методиев
21. Таня Иванова Соколова
22. Анелия Стоянова Василева
23. Пламен Мирчев  Василев
24. Борис Георгиев Крумов
25. Богомил Георгиев Василев
26. Стоян Василев Александров
27. Васил Методиев Василев
28. Димитър Борисов Даков
29. Андон Асенов Велев
30. Георги Василев Боянов
31. Стоил Захариев Стоилов
32. Иванка Димитрова Добровска
33. Йордан Димитров Кацарски
34. Надка Генчова Карабельова
35. Десислава Николова Могиларска
36. Стоичко Йорданов Петров
37. Емил Костадинов Каймакански
38. Марина Тодорова Янкова
39. Стефан Георгиев  Асенов
40. Веска Йорданова Василева
41. Ралица Емилова Асенова
42. Цветомира Георгиева Абрашкова
43. Васил Димчов Христов
44. Мария Иванова Станкева
45. Евгения Димитрова Стойчева
46. Ралица Георгиева Евлогиева
47. Виолета Иванова Николова
48. Николай Кирилов Николов
49. Албена Бориславова Славова
50. Людмила Костадинова Костадинова
51. Вероника Емил Въжарова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения