Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1087-МИ
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 27 февруари 2022 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс и т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 27 февруари 2022 г. частични избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, област София и за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 27 февруари 2022 г. частични избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, област София и за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, както следва:

- за ОИК –  община Септември, област Пазарджик                   -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Крумовград, област                           -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ветово, област Русе                          - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Омуртаг, област Търговище              -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Разград, област Разград                     -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Нова Загора, област Сливен              - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Исперих, област Разград                   -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Бургас, област Бургас                       -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Котел, област Сливен                       - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Левски, област Плевен                      -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Елин Пелин, област София               - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Пазарджик, област Пазарджик                    - 1020.00 лв. с ДДС

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 6 март 2022 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК –  община Септември, област Пазарджик                   -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Крумовград, област Кърджали                    -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ветово, област Русе                          -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Омуртаг, област Търговище              -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Разград, област Разград                     -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Нова Загора, област Сливен              -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Исперих, област Разград                   -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Бургас, област Бургас                       -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Котел, област Сливен                       -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Левски, област Плевен                      -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Елин Пелин, област София               -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Пазарджик, област Пазарджик                    -   352.80 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения