Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1085-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на повторна регистрация на наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“

Служебна проверка от „Информационно обслужване" АД с вх. № НС-00-353 от 26.09.2014 г. се установи, че лицето Катя Йорданова Чукарска-Йончева, ЕГН ..., е било регистрирано с Решение № 1009-НС от 20 септември 2014 г. на ЦИК като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" и му е издадено удостоверение № 234.

Впоследствие същото лице е регистрирано повторно като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" с Решение № 1062-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Катя Йорданова Чукарска-Йончева, ЕГН ..., като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", извършена с Решение № 1062-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения