Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1085-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на повторна регистрация на наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“

Служебна проверка от „Информационно обслужване" АД с вх. № НС-00-353 от 26.09.2014 г. се установи, че лицето Катя Йорданова Чукарска-Йончева, ЕГН ..., е било регистрирано с Решение № 1009-НС от 20 септември 2014 г. на ЦИК като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" и му е издадено удостоверение № 234.

Впоследствие същото лице е регистрирано повторно като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" с Решение № 1062-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Катя Йорданова Чукарска-Йончева, ЕГН ..., като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", извършена с Решение № 1062-НС от 25 септември 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения