Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1084-НС
София, 26 януари 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване на Венцислав Иванов Петков и Деян Петев Петков за народни представители в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-1 от 26.01.2022 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26.01.2022 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Александър Велиславов Тодоров от Петнадесети изборен район – Плевенски, издигнат от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

С Решение № 1037-НС от 14.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила следващия в листата под № 3 Венцислав Иванов Петков за народен представител за времето, през което Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър.

Централната избирателна комисия в изпълнение на чл. 302 ИК и съобразявайки Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България приема, че на овакантения постоянен мандат на Александър Велиславов Тодоров следва да бъде обявен следващият в листата Венцислав Иванов Петков, а на мястото на избрания за министър Радостин Петев Василев, за времето, през което изпълнява функциите на министър, следва да бъде обявен Деян Петев Петков под № 4 в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание от Петнадесети изборен район – Плевенски, Венцислав Иванов Петков, ЕГН ..., от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

ОБЯВЯВА за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Деян Петев Петков, ЕГН ..., под № 4 от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, на мястото на Радостин Петев Василев за времето, през което Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения