Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1083-МИ
София, 25 януари 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Дългопол, с писмо вх. № МИ-15-9\1 от 24.01.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 129-МИ от 13.01.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, Байзид Шевкедов Якубов.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 129-МИ от 13.01.2022 г. на ОИК – Дългопол; решение № 130-МИ от 18.01.2022 г. на ОИК – Дългопол; копие от препис-извлечение от акт за смърт № 2 от 12.01.2022 г. на Байзид Шевкедов Якубов; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна – 908 жители към 15.12.2021 г., поради което в кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Дългопол, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения