Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1082-МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Иван Мишков – пълномощник на ПП „Партия за хората от народа”, срещу решениe № 209 от 26.09.2011 г. на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-388 от 04.10.2011 г. на ЦИК от Иван Мишков - пълномощник на ПП „Партия за хората от народа", срещу решение № 209 от 26.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил, с което е отказано заличаване от кандидатската листа на партията на кандидата за общински съветник Ангел Иванов Ангелов в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество неоснователна.
Правилно ОИК - Кюстендил, с решение № 209 от 26.09.2011 г. е отказала да заличи регистрацията на Ангел Иванов Ангелов като кандидат за общински съветник, тъй като не са били налице основанията по чл. 127, ал. 5 от ИК. Посочената причина в заявлението на партията, че регистрираният по-рано кандидат за общински съветник Ангел Иванов Ангелов не присъствал на събрания и на предизборни мероприятия на партията не е сред предвидените в закона.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Мишков - пълномощник на ПП „Партия за хората от народа", срещу решение № 209 от 26.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил, с което е отказано заличаване от кандидатската листа на партията на кандидата за общински съветник Ангел Иванов Ангелов в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения