Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1080-МИ
София, 21 януари 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 2 на 21 януари 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, и за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска социалистическа партия“, издадено на 18.01.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение № 48-00-43 от 20.01.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Комунистическа партия на България“, издадено на 18.01.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 4. Удостоверение № 48-00-42 от 20.01.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Нова зора“, издадено на 18.01.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.
 6. Удостоверение № 48-00-50 от 21.01.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Екогласност“, издадено на 19.01.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 8. Удостоверение № 48-00-45 от 20.01.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 9. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Тракия“, издадено на 18.01.2022 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 10. Удостоверение № 48-00-41 от 19.01.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 11. Заверено копие на пълномощно изх. № ПНС-102 от 29.01.2021 г. в полза на Аглика Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, и за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Димитър Димитров


ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1830-НС / 27.03.2023

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

 • № 1829-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1828-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения