Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1080-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-10) от 26.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирано с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на 116 (сто и шестнадесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител, представен от Валери Димитров Димитров - пълномощник на сдружението.

С вх. № 10 (10-10) от 26.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 116 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 116 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Красимир Павлинов Братанов
2. Цветелина Методиева Мончовска
3. Росица Трифонова Ненчева
4. Валери Дилков Дилковски
5. Християна Веселиянова Никовска
6. Цветелина Стефанова Цекова
7. Тинко Йорданов Савов
8. Таня Стефанова Цекова
9. Румен Милчев Рашев
10. Таня Тошкова Огнянова
11. Веселина Аврамова Иванова
12. Красимира Викторова Недялкова
13. Слави Емилов Цветанов
14. Красимир Любенов Цветанов
15. Данка Цветанова Радкова
16. Донка Данчова Донкова
17. Калинка Милчева Любенова
18. Тони Красимиров Кузманов
19. Даниел Цеков Нинов
20. Тихомир Емилов Еникиев
21. Евгений Богданов Доновски
22. Валентина Георгиева Цветанова
23. Надя Богданова Доновска
24. Елеонора Вячеславова Бутакова
25. Михаела Илянова Иванова
26. Галина Богданова Петрова
27. Красимир Иванов Тодоров
28. Милчо Гергов Гергов
29. Бисер Иванов Василев
30. Димитрина Найденова Донева
31. Теофана Бориславова Длова
32. Милена Маринова Иванова
33. Дилен Йотов Дилов
34. Денис Робертинов Петров
35. Наталия Иванова Иванова
36. Нели Петкова Стоянова
37. Ралица Трайчова Иванова
38. Веска Илиева Йотова
39. Русанка Маркова Маринова
40. Митко Кирилов Петров
41. Петко Георгиев Иванов
42. Пламен Иванов Иванов
43. Иван Пламенов Иванов
44. Ваня Коцева Николаева
45. Роберт Донков Фиков
46. Росица Тодорова Големанова
47 Божидар Пенчов Големанов
48. Влади Данов Нинов
49. Даринка Николова Владимирова
50. Николай Иванов Прокопиев
51. Любомир Петров Иванов
52. Искрен Владимиров Владимиров
53. Мария Пламенова Петкова
54. Татяна Кирилова Йотова
55. Костадинка Димитрова Куртева
56. Петър Вълков Петров
57. Десислава Цветанова Цолова
58. Кристиян Ивайлов Йотов
59. Павел Мирославов Даков
60. Петя Максимова Пенкова
61. Евгени Димитров Йоловски
62. Виолета Крумова Николова
63. Красимир Димитров Костов
64. Тихомир Петров Луканов
65. Стелияна Димитрова Петрова
66. Евелина Венциславова Вълкова
67. Юлия Божилова Иванова
68. Цветан Павлов Петков
69. Пламенка Георгиева Стоянова
70. Веска Павлова Митева
71. Станка Стойкова Ангелова
72. Красимир Василев Стефанов
73. Поля Петрова Ладова
74. Петко Даринов Петков
75. Катюша Василева Христова
76. Марян Станиславов Петров
77. Валери Цеков Пановски
78. Василка Стоянова Вълкова
79. Пламен Николаев Славков
80. Елизабета Иванова Стоянова
81. Венцислав Илиев Тодоров
82 Цветана Никова Никова
83. Валери Георгиев Вълканин
84. Янко Цветанов Янков
85. Иванка Костадинова Иванова
86. Иван Димитров Величков
87. Веско Митов Ценов
88. Ивайло Петков Трифонов
89 Маргарита Цветанова Стоянова
90. Димитър Петков Николов
91. Радка Каменова Митова
92. Християн Цветанов Георгиев
93. Изабела Любомирова Стоянова
94. Красимир Цветомиров .Симеонов
95. Явор Валериев Георгиев
96. Илиян Генков Иванов
97. Даринка Данова Данова
98. Венцислав Цветков Иванов
99. Веска Иванова Иванова
100. Владимир Радославов Манчев
101. Анелия Иванова Петрова
102. Димитрина Христова Дамянова
103. Велизар Цветанов Костов
104. Светослав Петков Илиев
105. Цветан Иванов Нецов
106. Теменужка Красимирова Цекова
107. Паула Пламенова Стоева
108. Мито Христов Рашов
109. Ивайло Боянов Стоянов
110. Симеон Тодоров Василев
111. Виолетка Стоянова Николчева
112. Севдалина Христова Кръстарска
113. Ренета Тодорова Тодорова
114. Асен Иванов Янкулов
115. Ива Ивайлова Иванова
116. Мирослав Илиев Илиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения