Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1079-МИ
София, 21 януари 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Ангел Чакъров, упълномощен от представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 3 на 21 януари 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Заявено е искане за наименованието в бюлетината по следния начин: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.01.2022 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999.
 2. Удостоверение № 48-00-46 от 20.01.2022 г. от Сметната палата за представени от партията годишни финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Пълномощно с изх. № 8 от 19.01.2022 г. в полза на Ангел Чакъров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Димитър Димитров


ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1816-НС / 23.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1815-НС / 23.03.2023

  относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1814-НС / 23.03.2023

  относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения