Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1077-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-637/19.09.2011 г. от Пашин Милков Пашинов - представляващ „Коалиция за България", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на заместник-председателя на ОИК Емилия Йорданова Въчева да бъде преназначен Николай Недялков Христов, за член на ОИК да бъде назначена Таня Тодорова Станчева. Предложението е придружено от молба от Емилия Йорданова Въчева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Тодорова Станчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Емилия Йорданова Въчева и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Николай Недялков Христов, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Таня Тодорова Станчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения