Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1076-МИ
София, 20 януари 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление от партия „ГЕРБ“, подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ партията, заведено под № 2 на 20 януари 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ГЕРБ.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.01.2022 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.
  2. Удостоверение № 48-00-953 от 21.09.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
  3. Пълномощно № КО-Г-004 от 20.01.2022 г. в полза на Цветомир Петров Паунов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ГЕРБ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/ЛГ


* Публикувано на

Календар

Решения