Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1076-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Бургас, област Бургас, назначена с Решение № 348-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-693 от 27.09.2011 г. от ОИК - Бургас, за промени в състава на ОИК - Бургас, придружено с предложение от Димитър Стоянов Стоянов - упълномощен представител на Коалиция за България и председател на Общинския съвет на БСП - Бургас. Предлага се Силвия Петрова Тотева да бъде освободена като член на комисията и на нейно място да бъде назначена Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева. Към предложението са приложени молба от Силвия Петрова Тотева да бъде освободена като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бургас, област Бургас, Силвия Петрова Тотева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бургас, област Бургас, Ирина Димитрова Камбурова-Тунтева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения