Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-НС
София, 20 януари 2022 г.

ОТНОСНО: заявление от Лулчо Станиславов Георгиев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-1/18.01.2022 г. от Лулчо Станиславов Георгиев, регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., с което се прави искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Заявлението е подадено след обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване с Решение № 975-НС от 19.11.2021 г. на списък А и Б, като следва срещу името на лицето в списък Б да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Лулчо Станиславов Георгиев не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от списък Б на кандидатите на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Лулчо Станиславов Георгиев, ЕГН ..., в произведените избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения