Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-14) от 259.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 80 (осемдесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-14) от 25.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 80 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Николай Енев Иванов
2. Ахмед Османов Мехмедов
3. Мустафа Ахмед Хасан
4. Любчо Димитров Георгиев
5. Зефир Начков Ангелов
6. Северин Емилов Бориславов
7. Ростислав Вълчанов Вълков
8. Димитър Желев Димитров
9. Йорданка Станимирова Ганчева
10. Добрин Николаев Добрев
11. Хасан Ахмедов Хасанов
12. Али Мусов Чолаков
13. Милена Атанасова Михайлова
14. Петя Асенова Ангелова
15. Хафизе Мусова Чолакова
16. Велиха Гюрханова Шабанова
17. Ахмед Кямилов Хюсеинов
18. Мустафа Байрамалиев Буруков
19. Драгомир Жечев Драгнев
20. Петьо Светланов Петров
21. Шефкъ Хюсеин Мустафа
22. Радка Петкова Венкова
23. Мариян Симеонов Генчев
24. Зойка Димитрова Димитрова
25. Златинка Станева Найденова
26. Валентин Иванов Николов
27. Красимир Марков Раданов
28. Денислав Иванов Иванов
29. Валентина Младенова Цонова
30. Георги Калинов Герасимов
31. Вичка Дончева Георгиева
32. Цветанка Петкова Михалева
33. Верка Димитрова Колева
34. Софийка Методиева Христова
35. Петър Василев Хараланов
36. Константин Борисов Костадинов
37 Цветомира Бенкова Костадинова
38. Зетия Мюмюн Ибрям
39. Йордан Ангелов Стефанов
40. Петинка Михайлова Стаменова
41. Петър Николов Савков
42. Диана Атанасова Атанасова
43. Христо Желязков Димов
44. Атанас Стойнов Личев
45. Александър Василев Въков
46. Мария Михайлова Иванова
47. Иван Маринов Митев
48. Фаня Маринова Филипова
49. Никола Стоянов Колев
50. Милен Велев Чолаков
51. Маргарита Георгиева Бодурова
52. Стоянка Геогиева Димова
53. Рачо Богданов Рачев
54. Йорданка Кулева Дякова
55. Марин Вичев Тодоров
56. Любомир Евтимов Кавунски
57. Назим Осман Тупа
58. Славчо Иванов Терзиев
59. Жори Йорданов Доцев
60. Сабри Хасанов Омбашиев
61. Марияна Иванова Христова
62. Христина Георгиева Петрова
63. Стефанка Стоянова Петрова
64. Христо Николаев Христов
65. Стефчо Симеонов Добрев
66. Димитър Господинов Димитров
67. Свилен Вълканов Иванов
68. Добрина Димитрова Райчева
69. Сали Хасан Сали
70. Теодора Христова Радева
71. Веско Колев Димитров
72. Пенка Великова Христова
73. Георги Христов Захариев
74. Нихат Фикредин Мехмед
75. Георги Кирилов Георгиев
76. Христо Христов Маринов
77. Гергана Любомирова Королеова
78. Оля Димитрова Иванова
79. Виолета Георгиева Георгиева
80. Николай Йорданов Ташков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения