Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сливница, Софийска област, назначена с Решение № 147-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-726 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Цветан Райков Любенов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", с което се прави предложение за извършване на замяна в състава на ОИК - Сливница, като от състава да бъде освободен Георги Ангелов Йорданов - член на комисията, предложен от ПП „ГЕРБ", и на негово място бъде назначен за член на комисията Александър Кирилов Алексиев, предложени от ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: молба от Георги Ангелов Йорданов за освобождаването му като член на ОИК - Сливница; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Александър Кирилов Алексиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сливница, Софийска област, Георги Ангелов Йорданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сливница, Софийска област, Александър Кирилов Алексиев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения