Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1074-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Пазарджик, относно назначаване на секционните избирателни

Постъпила е жалба с вх. № М-287 от 01.10.2011 г. на ЦИК, от Красимир Георгиев Първанов - областен координатор на ПП „Атака" за област Пазарджик, срещу решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пазарджик, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик. В жалбата се прави оплакване, че не е спазено квотното представителство в ръководствата на секционните избирателни комисии и на ПП „Атака" вместо полагащите се 44 ръководни места са дадени само 19.
Към преписката са приложени: жалбата на ПП „Атака"; решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пазарджик, с пълния състав на назначените СИК; пълната преписка по проведените консултации при кмета на община Пазарджик между парламентарно представените партии и коалиции и ПП „НДСВ" с всички изискуеми документи.
Жалбата е постъпила в срок и разгледана по същество е основателна.
От преписката за проведените консултации при кмета на община Пазарджик се установява, че между партиите и коалициите, участващи в консултациите, не е постигнато съгласие. Всяка от партиите е направила предложение за поименни назначения в съставите на СИК и техните ръководства. При постановяване на атакуваното решение ОИК - Пазарджик, е нарушила изискванията на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК. В назначените ръководства на СИК не е спазено квотното представителство на политическите сили. Оплакването в жалбата на ПП „Атака" е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК на ПП „Атака" се полагат 43 места в ръководствата на СИК на територията на община Пазарджик. Нарушено е квотното представителство в ръководствата на СИК и на останалите партии и коалиции.
С оглед на изложеното атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на ОИК - Пазарджик, за назначаване на ръководствата на СИК при съобразяване на квотното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и ПП „НДСВ" така, както е определено в чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 35, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 205-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пазарджик, в частта в която са назначени ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Пазарджик, в частта относно назначаването на ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик.
УКАЗВА на ОИК - Пазарджик, да назначи ръководствата на секционните избирателни комисии, като съобрази квотно представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, като се съобрази с разпоредбите на чл. 35, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения