Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1070-МИ
София, 11 януари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление, подписано с електронен подпис, с вх. № МИ-15-3 от 11.01.2022 г. от Катя Георгиева Димитрова за освобождаването й като секретар на ОИК – Сапарева баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Сапарева баня, Катя Георгиева Димитрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения