Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1070-МИ
София, 11.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц – председател, и от Филип Александров Александров – заместник-председател, представляващи партията, заведено под № 62 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2019 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 657/2008 г.
 2. Образци от подписите на представляващите партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение Централна кооперативна банка от 11.09.2019 г. за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 5. Удостоверение № 48-00-490 от 15.08.2019 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4235 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Християндемократическа партия на България“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 11 септември 2019 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІІ, т. 16 от Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Християндемократическа партия на България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1834-МИ / 10.07.2020

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

 • № 1833-МИ / 07.07.2020

  относно: утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • всички решения