Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1068-МИ
София, 6 януари 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик

Общинска избирателна комисия – Пазарджик, с писмо вх. № МИ-15-398 от 23.12.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 351 от 21.12.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, Петър Стоянов Гуглев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 351 от 21.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, писмо с вх. № 312 от 20.12.2021 г. на Районна прокуратура – Пазарджик, с приложен препис от влязла в сила присъда № 36 от 23.06.2021 г. на Районен съд – Пазарджик, постановена по НОХД № 657/2021 г. по описа на РС – Пазарджик, потвърдена с решение № 108 от 02.12.2021 г. на Окръжен съд – Пазарджик, по ВНОХД № 530/2021 г. на Петър Стоянов Гуглев, решение № 108 от 02.12.2021 г. на Окръжен съд – Пазарджик.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Величково към 15.12.2021 г. е 854 души, поради което в кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Пазарджик, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Величково, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения