Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1066-НС
София, 25 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, агенция, която е регистрирана да извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Решение на ЦИК № 1034-НС от 22 септември 2014 г.

Постъпило е заявление към вх. № 17-2/17.09.2014 г. от „АФИС" ООД, представлявана от Юрий Леонов Асланов, чрез надлежно упълномощената Лора Георгиева Борисова, за допълнителна регистрация на двама анкетьори.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване" АД с вх. № НС-17-2 от 17.09. 2014 г., установи, че двете лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от „АФИС" ООД, гр. София, с ЕИК 130004265, две упълномощени лица:

Добринка Хубенова Асенова, ЕГН ...

Борислав Вълев Драганов, ЕГН ...

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения