Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1065 -МИ
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г. съгласно приложението.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения