Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1062-МИ
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Тутракан, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-829 от 20.12.2021 г. от заместник-кмета на община Тутракан г-жа Цветелина Георгиева с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 0131 от 11.09.2021 г. на Цветана Петкова Кирова – член на ОИК – Тутракан, област Силистра.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Цветана Петкова Кирова като член на ОИК – Тутракан, област Силистра, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения