Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1060-НС
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Петър Василев Кьосев за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 47-то Народно събрание

С Решение № 1048-НС от 15 декември 2021 г. Централната избирателна комисия на основание чл. 302, ал. 1 ИК е обявила Любомир Йорданов Попйорданов за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, под № 6 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“.

С писмо вх. № НС-02-122 от 20.12.2021 г. на ЦИК председателят на Народното събрание приложено изпраща на Централната избирателна комисия заявление с вх. № АД-47-1194-4 от 20.12.2021 г. на НС от Любомир Йорданов Попйорданов, че не желае да бъде народен представител в 47-то Народно събрание.

С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че по същество е налице отказ на Любомир Йорданов Попйорданов за встъпване в пълномощия и за полагане на клетва като народен представител съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1 от 16 януари 1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание в Двадесет и четвърти изборен район – София, Петър Василев Кьосев, ЕГН ..., под № 9 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1048-НС/

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения