Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1058-МИ
София, 21 декември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област

Общинска избирателна комисия – Елин Пелин, с писмо вх. № ЧМИ-15-113 от 16.12.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 188 от 10.12.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, Стоян Цветков Зарчов.

Към писмото са приложени следните документи: копие от решение № 188 от 10.12.2021 г. на ОИК – Елин Пелин; копие от протокол № 39 от 10.12.2021 г. от заседание на ОИК – Елин Пелин; заверено копие от препис-извлечение от акт за смърт № 125 от 07.12.2021 г. на Стоян Цветков Зарчов; справка от служба „ГРАО“ – Елин Пелин, за броя на населението по постоянен адрес на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област – 1512 жители към 17.12.2021 г., поради което в кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, Софийска област, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения