Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1058-МИ
София, 4 октомври 2011

ОТНОСНО: утвърждаване на образец за удостоверение за назначаване на преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил

На основание § 12, ал. 2 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на удостоверение за назначаване на преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, съгласно приложението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения