Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1058-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образец за удостоверение за назначаване на преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил

На основание § 12, ал. 2 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на удостоверение за назначаване на преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, съгласно приложението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 482-НС / 26.07.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 481-МИ / 26.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

  • № 480-НС / 26.07.2021

    относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

  • всички решения