Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1056-НС
София, 20 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Венцислава Милчова Любенова и Николай Георгиев Ангов за народни представители в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-121 от 20.12.2021 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 17.12.2021 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Христо Йорданов Даскалов от Шестнадесети изборен район – Пловдив, издигнат от коалиция „Продължаваме Промяната“.

С Решение № 1034-НС от 14.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила следващия в листата под № 6 Венцислава Милчова Любенова за народен представител за времето, през което Кирил Петков Петков изпълнява функциите на министър-председател.

Централната избирателна комисия в изпълнение на чл. 302 ИК и съобразявайки Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България приема, че на овакантения постоянен мандат на Христо Йорданов Даскалов следва да бъде обявена следващата в листата Венцислава Милчова Любенова, а на мястото на избрания за министър-председател Кирил Петков Петков, за времето, през което изпълнява функциите на министър-председател, следва да бъде обявен Николай Георгиев Ангов под № 7 в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание от Шестнадесети изборен район – Пловдив, Венцислава Милчова Любенова, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“.

ОБЯВЯВА за народен представител от Шестнадесети изборен район – Пловдив, Николай Георгиев Ангов, ЕГН ..., под № 7 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Кирил Петков Петков за времето, през което Кирил Петков Петков изпълнява функциите на министър-председател.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения