Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1054-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от сдружение „ГИСДИ“ срещу решение № 107-НС от 20.09.2014 г. на РИК – Бургас

С вх. № НС-18-55 от 23.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Михаил Стоянов Мирчев - председател на сдружение „ГИСДИ", и Катя Живкова Михайлова - ръководител медиен мониторинг, срещу решение № 107-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Бургас. Към жалбата са приложени решението на РИК - Бургас, сигнал от „ГИСДИ" до РИК - Бургас, от 19.09.2014 г. и разпечатки от публикация на електронната страница на онлайн медия flagman.bg от 18.09.2014 г. Със съпроводително писмо вх. № НС-15-216 от 23.09.2014 г., получено по електронната поща в ЦИК, РИК във Втори изборен район - Бургаски, е изпратила окомплектована преписка по оспореното нейно решение, съдържаща: сигнал вх. № 3/19.09.2014 г. от „ГИСДИ" до РИК - Бургас, писмо до Флагман.бг с изх. № 28/20.09.2014 г. на РИК - Бургас, писмо от Флагман.бг с вх. № 141/20.09.2014 г. на РИК - Бургас, решение № 107-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Бургас, протокол № 17-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Бургас, екземпляр от решение № 107-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Бургас, който е поставен на общодостъпно място за обявяване решенията на РИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на РИК - Бургас.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на оспорваното решение, като противоречащо на чл. 205 от Изборния кодекс. Направено е искане за преразглеждане на решението на РИК - Бургас, и връщане на преписката за повторно разглеждане с указания относно прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК.

Жалбата е допустима. Подадена е на 23.09.2014 г. в законния тридневен срок за обжалване и е подписана само от председателя на сдружението. Разгледана по същество е неоснователна.

На 19.09.2014 г. в РИК - Бургас, е подаден сигнал от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружение „ГИСДИ". Сигналът е заведен в регистъра на жалбите и сигналите с вх. № 3 от същата дата.  Подателят твърди, че онлайн медията Флагман.бг е нарушила разпоредбата на чл. 205 от ИК, публикувайки на 18.09.2014 г. материал със заглавие „Социолог призна, че не знае кои ще са в парламента, защото на избирателите им хлопали дъските", понеже материалът не съдържа законовите реквизити за възложителя на изследването и източниците на финансирането му. С решение № 107-НС от 20.09.2014 г. РИК - Бургас, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и 20 приема, че няма нарушение на разпоредбата на чл. 205 от ИК. Преди гласуване на решението си РИК - Бургас, е поискала обяснение и е получила становище от адресата на сигнала онлайн медия Флагман.бг. При така изяснената фактическа обстановка в мотивите си комисията е приела, че журналистическият материал, обект на сигнала, представлява дописка, отразяваща изказванията и прогнози на социолога Юрий Асланов в предаването „Здравей България" по Нова телевизия, поради което не съществува задължение за посочване на възложителя и източниците на финансиране. Представените фотоизображения са свалени от екрана на телевизията и не представляват социологическо проучване, а самият материал е отразен като новина в електронния сайт на Флагман.бг., отразяваща изказването на Юрий Асланов в предаването на Нова телевизия.

Централната избирателна комисия преценява, че оспореното решение на РИК - Бургас, е законосъобразно. Правилно, преди да се произнесе РИК - Бургас, е изследвала въпроса дали публикацията на Флагман.бг по същество е социологическо проучване, представено от социолога Юрий Асланов, с оглед спазване законовите изисквания за посочване на възложителя и източниците на финансирането му и ненамирайки основание за това е приела, че не е нарушена разпоредбата на чл. 205 от ИК. От представените от жалбоподателя пред ЦИК доказателства, представени и пред РИК, както и след преглед на публикувания материал в електронния сайт на онлайн медията Флагман.бг се установява, че публикацията е журналистически материал, отразяващ излъчено предаване „Здравей България" по Нова телевизия и имащо характер на новина, прихваната от друга медия. Предвид това без правно значение е прогнозираната от социолога подкрепа за Патриотичният фронт и Реформаторския блок. Изразеното мнение е лично, коментирано е в друга, посочена в публикацията медия. Относно твърденията в жалбата, че публикацията съдържа данни от проведено проучване на общественото мнение следва да се подчертае, че прогнозираната подкрепа за тези политически субекти представлява изразено от участника на друго място лично становище, което не е резултат от проведено социологическо проучване, за което съществуват посочените по-горе законови задължения. За публикуваните фотоизображения, съдържащи прогнозни резултати за подкрепа на участниците в изборите, същите не са резултат от пряко възлагане от медията, излъчила материала, и няма задължение за посочване на източниците за финансиране. От така установеното се налага изводът за неоснователност на жалбата, тъй като публикуваният на 18.09.2014 г. материал от онлайн медията Флагман.бг не представлява допитване до общественото мнение или социологическо проучване по смисъла на чл. 205, ал. 1 от ИК, за който са налице задълженията по ал. 2. Публикуваните мнения и прогнози са лични, представени пред друг доставчик на медийни услуги и имат характер на прихваната новина, създадена на друго място. За онлайн медията не съществува законово задължение да посочи, че прогнозата е лична и няма възлагане на изследване на общественото мнение, каквото искане е направено в жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 205 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Михаил Стоянов Мирчев - председател на сдружение „ГИСДИ", срещу решение № 107-НС от 20.09.2014 г. на РИК - Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения