Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1050-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НС-ВМРО“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 32 от 23.09.2014 г. от сдружение „НС-ВМРО", представлявано от Веселин Иванов Янакиев - председател на УС, чрез Вера Омуртагова Цветкова за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 16.09.2014 г. по ф.д. № 2571/2006 г. от СГС, представлявано от Веселин Иванов Янакиев - председател на УС, пълномощно от Веселин Иванов Янакиев в полза на Вера Омуртагова Цветкова и пълномощно от Веселин Иванов Янакиев в полза на 64 (шестдесет и четири) лица - представители на сдружение „НС-ВМРО"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител.

От писмо с вх. № 32 от 23.09.2014 г. на ЦИК, пристигнало на електронната поща от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „НС-ВМРО", се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицето Николай Иванов Брандийски - заместник-председател на УС на сдружението, е регистриран като кандидат за народен представител от ПП „Нова алтернатива" в РИК в Четиринадесети изборен район - Пернишки.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение за регистрация на наблюдатели на фондацията. От присъстващите в залата 11 членове на комисията за проекта на решение за регистрация гласуваха 6 - К- Нейкова, Е. Чаушев, И. Грозева, И. Алексиева, Т. Цанева, М. Мусорлиева. Против проекта за решение за регистра гласуваха 5 членове - М. Бойкинова, Цв. Томов, Р. Цачев, Г. Баханов и М. Златарева, поради което ЦИК следва да приеме решение за отхвърляне на заявлението за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 и 4 и чл. 112 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на сдружение „НС-ВМРО" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на 64 упълномощени представители на сдружение „НС-ВМРО", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Катя Христова Костадинова
2. Галя Рашева Бенкова
3. Димитрина Петрова Николова
4. Сашо Георгиев Рангелов
5. Емилия Георгиева Минчева
6. Елена Иванова Димитрова
7. Антоанета Николова Глухчева
8. Ивайло Иванов Христов
9. Драгослава Емилова Карамаринова
10. Митко Михайлев Митев
11. Кръстан Донков Кръстанов
12. Лили Христова Василева
13. Любомир Пейков Ненов
14. Диана Трифонова Ганчева
15. Константин Христов Генемуна
16. Валентина Красимирова Ненова
17. Радмила Данова Димитрова
18. Снежанка Славейкова Кьосева
19. Румен Йорданов Минчев
20. Людмила Петкова Лалова
21. Десислава Калоянова Найденова
22. Стефан Методиев Борисов
23. Василка Бойчева Петрова
24. Цветан Иванов Василев
25. Петя Георгиева Маринова
26. Теодор Филипов Породински
27. Снежана Драгомирова Христова-Чамуркова
28. Иванка Кирилова Митрова
29. Георги Борисов Маринов
30. Никола Иванов Влайчев
31. Мартин Антониев Филипов
32. Невена Маринова Асартулин
33. Милко Асенов Сълев
34. Здравко Йотов Петров
35. Венелина Здравкова Маринова
36. Живка Декова Тенева
37. Божидар Георгиев Цветков
38. Валентина Евгениева Стоянова
39. Стефка Йорданова Чавдарова
40. Евгения Владимирова Стоименова
41. Димитър Василев Георгиев
42. Диана Иванова Стоянова
43. Сергей Тодоров Христов
44. Соня Павлова Милева
45. Иванка Георгиева Недялкова
46. Албена Максимова Васева
47. Таня Илиева Атанасова
48. Галя Димитрова Георгиева
49. Валентин Цеков Вълчев
50. Румяна Маладенова Сапунджиева
51. Елияна Костадинова Колева
52. Вилияна Трайкова Бегова
53 Иванка Ангелова Вълчева
54. Татяна Илиева Митева
55. Карамфила Петрова Иванова
56. Цонка Миткова Илиева
57. Цветанка Параскевова Бочева
58. Манол Койчев Бонев
59. Галин Стефанов Илиев
60. Петранка Владимирова Бонева
61. Георги Ангелов Йорданов
62. Емил Георгиев Митански
63. Мария Георгиева Джамбазка
64. Антон Траянов Паунов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения