Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 104-МИ
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1 на 21 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик и за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска социалистическа партия“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение № 48-00-687 от 20.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Комунистическа партия на България“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 4. Удостоверение № 48-00-643 от 18.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Нова зора“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.
 6. Удостоверение № 48-00-677 от 19.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Екогласност“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 8. Удостоверение № 48-00-725 от 20.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 9. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Тракия“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 10. Удостоверение № 48-00-693 от 20.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 11. Пълномощно в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик и за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения