Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1033-МИ
София, 10 септември 2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-268 от 09.09.2019 г. от Костадин Варев – кмет на ОИК – Белово, с искане от Красимир Георгиев Първанов - упълномощен представител на ПП „Атака“, за промяна в състава на ОИК – Белово, като на мястото на Ана Бойкова Гьошева – член на ОИК – Белово, да бъде назначена Мария Иванова Тодорова-Митова.

Към предложението са приложени: заявление от Ана Бойкова Гьошева за освобождаването й като член на ОИК – Белово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Иванова Тодорова-Митова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Белово, област Пазарджик, Ана Бойкова Гьошева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Белово, област Пазарджик, Мария Иванова Тодорова-Митова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1905-МИ / 22.10.2020

    относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

  • № 1904-МИ / 22.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • всички решения