Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1033-ПВР/МИ
София, 3 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Петя Георгиева Иванова – представител на ПП „НДСВ”, срещу решение № 200 от 27.09.2011 г. на ОИК – Червен бряг, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № М-228 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Петя Георгиева Иванова - представител на ПП „НДСВ", срещу решение № 200 от 27.09.2011 г. на ОИК - Червен бряг, област Плевен.
В жалбата се твърди, че неправилно в състава на СИК № 011 не е включен представител на ПП „НДСВ", както и на ПП „Атака", а същевременно ПП „ДПС" има три места, включително председател на комисията в една секция.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Червен бряг, област Плевен, е определила квотното разпределение на парламентарно представените партии и коалиции и на партия „НДСВ" за съставите на всичките 39 СИК съобразно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК. Правилно ОИК - Червен бряг, е предоставила на ПП „НДСВ" 6 места. Те са разпределени съответно: заместник-председател в секция № 013, секретар в секция № 037 и членове в секции с № 002, 004, 016 и 028. При разпределението не е останало неудовлетворено място на ПП „НДСВ" в СИК на територията на община Червен бряг. Останалите партии и коалиции също са получили места в съставите на СИК съобразно правилно извършеното квотно разпределение, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 148 места; за Коалиция за България - 73 места; за ПП „ДПС" - 54 места; за ПП „Атака" - 36 места, и за Синята коалиция - 18 места. Останалите съображения на жалбоподателя не се явяват законово защитими, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Петя Георгиева Иванова - представител на ПП „НДСВ", срещу решение № 200 от 27.09.2011 г. на ОИК - Червен бряг, област Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения