Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1028-МИ
София, 10.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-276 от 09.09.2019 г. от Петър Станев Петров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Борован, за промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца. Предлага се на мястото на назначената Йорданка Димитрова Стефанова – член на ОИК – Борован, да бъде назначена Росица Иванова Трифонова.

Към предложението са приложени: заявление от Йорданка Димитрова Стефанова за освобождаването й като член на ОИК – Борован; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росица Иванова Трифонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Борован, област Враца, Йорданка Димитрова Стефанова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Борован, област Враца, Росица Иванова Трифонова, ЕГН …..

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения