Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1019-МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН – РАДНЕВО”, срещу действия на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-238 от 30.09.2011 г. от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу действия на ОИК - Раднево, област Стара Загора.
В жалбата се твърди, че на 27.09.2011 г. в 16,40 ч. е подадена жалба в ОИК - Раднево, с вх. № 181 срещу неправомерно поставени агитационни материали на ПП „ГЕРБ" и на 28.09.2011 г. в 11,16 ч. е подадена жалба с вх. № 184 срещу неправомерно поставени агитационни материали на ПП „БСДП". До 17,00 ч. на 29.09.2011 г. ОИК - Раднево, не е провела заседание, не е разгледала жалбите и не се е произнесла по тях.
След извършена проверка се установи, че с решение № 74 от 30.09.2011 г. и с решение № 76 от 30.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла по постъпилите жалби.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е недопустима поради липса на предмет.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-238 от 30.09.2011 г. от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу действия на ОИК - Раднево, област Стара Загора, и прекратява производството.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения