Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1016-МИ
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-336 от 20.11.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Котел, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 208 от 16.11.2021 г. на ОИК – Котел, с което на основание чл. 42, ал. 4 ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Якуб Исмаилов Шабанов като кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен; протокол № 38 от 16.11.2021 г.; решение № 209 от 17.11.2021 г. на ОИК – Котел; протокол № 39 от 17.11.2021 г. от заседание на ОИК – Котел; уведомление от 27.10.2021 г. от Коста Каранашев – кмет на община Котел; справка за съдимост от Районен съд – Котел, за Якуб Шабанов от 26.10.2021 г.; протокол от 21.10.2021 г. на Царевския районен съд; таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес от официалната страница на ГД „ГРАО“ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Тича към 15.09.2021 г. – 1148, поради което в кметство Тича, община Котел, област Сливен, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Котел, област Сливен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения