Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1016-ПВР/МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кайнарджа, област Силистра, назначена с Решение № 330-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-690/27.09.2011 г. от общинския координатор и упълномощен да представлява ПП „АТАКА" в община Кайнарджа, област Силистра, Кольо Василев Генчев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Кайнарджа, като на мястото на члена на ОИК Мария Неделчева Прахова от квотата на ПП "АТАКА" да бъде назначена Ивелина Георгиева Енчева, ЕГН ... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Мария Неделчева Прахова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Ивелина Георгиева Енчева
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кайнарджа, област Силистра, Мария Неделчева Прахова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Кайнарджа, област Силистра, Ивелина Георгиева Енчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения