Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1015-ПВР
София, 23 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката

На 14 ноември 2021 г. се произведоха избори за президент и вицепрезидент на републиката, в които от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 6 691 150 избиратели, гласуваха 2 687 307 избиратели според положените в избирателните списъци подписи.

С Решение № 956-ПВР от 16 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на базата данни от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 57, ал. 1, чл. 311, ал. 1, т. 3 и т. 4 и чл. 342, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с Решение № 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г., за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката. Като констатира, че в произведените на 14 ноември 2021 г. избори няма избран президент и вицепрезидент на републиката по смисъла на чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия определи първите двама кандидати по кандидатски листи, получили най-много гласове, обяви имената на кандидатите, които да участват в нов избор, съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от Конституцията на Република България и обяви датата за произвеждане на новия избор – 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България и Решение № 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. на Централната избирателна комисия на 21 ноември 2021 г. се произведе нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, в който гласуваха 2 310 903 избиратели според положените в избирателните списъци подписи.

С Решение № 1014-ПВР от 23 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на базата данни от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 93 и чл. 94 от Конституцията на Република България, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 311, ал. 1, т. 5 и чл. 344 от Изборния кодекс и Решение № 956-ПВР от 16 ноември 2021 г., Решение № 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. и Решение № 1014-ПВР от 23 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОБЯВЯВА резултатите по кандидатски листи за всички кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г., по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

№ 1    Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев, Инициативен комитет – 5394 действителни гласове

№ 2    Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО – 8213 действителни гласове

№ 3    Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов, Инициативен комитет – 12 644 действителни гласов 

№ 4    Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев, ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ – 8568 действителни гласове

№ 5    Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева, ВЪЗРАЖДАНЕ – 104 832 действителни гласове

№ 6    Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, Инициативен комитет – 1 322 385 действителни гласове

№ 7    Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова, НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – 12 323 действителни гласове

№ 8    Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска, БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация – 5518 действителни гласове

№ 9    Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова, Инициативен комитет – 6315 действителни гласове

№ 10  Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА – 7235 действителни гласове

№ 11  Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева, АТАКА – 14 792 действителни гласове

№ 12  Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка, Инициативен комитет – 6798 действителни гласове

№ 13  Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев, ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ – 6154 действителни гласов 

№ 14  Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски, ПП ГЛАС НАРОДЕН – 13 972 действителни гласов 

№ 15  Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева–Матеева, Инициативен комитет – 610 862 действителни гласове

№ 16  Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева, Инициативен комитет – 21 733 действителни гласове

№ 17  Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова, Движение за права и свободи – ДПС – 309 681 действителни гласове

№ 18  Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов, Инициативен комитет – 7706 действителни гласове

№ 19  Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова–Моасе, Инициативен комитет – 98 488 действителни гласове

№ 20  Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов, ПП ПРАВОТО – 4666 действителни гласове

№ 21  Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 13 376 действителни гласове

№ 22  Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков, БНО – 2958 действителни гласове

№ 23  Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова, ВОЛЯ – 10 536 действителни гласове

„Не подкрепям никого“ – 60 786 действителни гласове

2. ОБЯВЯВА окончателните резултати от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 21 ноември 2021 г., както следва:

Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, Инициативен комитет – 1 539 650 действителни гласове

Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева–Матеева, Инициативен комитет – 733 791 действителни гласове

„Не подкрепям никого“ – 34 169 действителни гласове.

3. ОБЯВЯВА за избран за президент на Република България Румен Георгиев Радев.

4. ОБЯВЯВА за избрана за вицепрезидент на Република България Илияна Малинова Йотова.

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Цветозар Томов

Член: Георги Баханов

Член: Гергана Стоянова

Член: Елка Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Красимир Ципов

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения