Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1013-МИ
София, 30 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Бойко Александров Грозданов, регистриран от ОИК – Търговище

Постъпило е писмо с вх. № М-257 от 30.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Търговище, с което ни уведомяват, че Бойко Александров Грозданов, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" и ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Към писмото са приложени решение № 137 от 17.09.2011 г. и решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за предложения вх. № 4 от 16.09.2011 г. и № 19 от 20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се вижда, че Бойко Александров Грозданов в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" с решение № 137 от 17.09.2011 г. на ОИК - Търговище, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е подала първа предложение за регистрация на 16.09.2011 г. в 9,25 ч. под № 4, а ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 9,10 ч. под № 19.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по време регистрация, извършена с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Бойко Александров Грозданов, от името на ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", извършена с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
За решението да се уведомят ОИК - Търговище, кандидатът за общински съветник Бойко Александров Грозданов и ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения