Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 101-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: промяна в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпило е писмо от Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямболски, с вх. № ЕП-15-6 от 08.04.2013 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на РИК - Ямболски и назначаване на нов от квотата на ПП „ГЕРБ".
Към писмото са приложени: молба от Женя Ангелова Кайали за освобождаването й като член на РИК - Ямболски, по здравословни причини; заявление от Александър Стойчев Стойков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, с предложение на нейно място да бъде назначена Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН ..., от списъка на резервните членове. Налице е декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено от Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, висше образование.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, Женя Ангелова Кайали, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения