Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1009-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение Гражданско движение ДНЕС

В Централната избирателна комисия на електронната поща с вх. № ПВР-23-111 от 21.11.2021 г. са постъпили молби от Марияна Йотова Христова и Ирина Тодорова Кънчева за заличаване на регистрацията им, а също така с вх. № ПВР-18-4 от РИК – Ловеч, са постъпили молби от Невянка Радоева Николова, Христиан Николаев Христов и Илко Първанов Цветанов като наблюдатели в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., регистрирани от сдружение Гражданско движение ДНЕС, регистрирана с Решение № 921-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели на Гражданско движение ДНЕС, както следва:

Марияна Йотова Христова, ЕГН ...

Ирина Тодорова Кънчева, ЕГН ...

Невянка Радоева Николова, ЕГН ...

Христиан Николаев Христов, ЕГН ...

Илко Първанов Цветанов, ЕГН ...

Анулира издадените им удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения