Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1009-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение Гражданско движение ДНЕС

В Централната избирателна комисия на електронната поща с вх. № ПВР-23-111 от 21.11.2021 г. са постъпили молби от Марияна Йотова Христова и Ирина Тодорова Кънчева за заличаване на регистрацията им, а също така с вх. № ПВР-18-4 от РИК – Ловеч, са постъпили молби от Невянка Радоева Николова, Христиан Николаев Христов и Илко Първанов Цветанов като наблюдатели в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., регистрирани от сдружение Гражданско движение ДНЕС, регистрирана с Решение № 921-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели на Гражданско движение ДНЕС, както следва:

Марияна Йотова Христова, ЕГН ...

Ирина Тодорова Кънчева, ЕГН ...

Невянка Радоева Николова, ЕГН ...

Христиан Николаев Христов, ЕГН ...

Илко Първанов Цветанов, ЕГН ...

Анулира издадените им удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения